Om BDSM

BDSM är ett samlingsbegrepp och står för bondage/disciplin, dominans/submission (underkastelse) och sadomasochism.

BDSM innebär att samtyckande personer gemensamt söker njutning genom olika former av maktutbyten.

För en del är BDSM ett sätt att krydda till sexlivet lite extra ibland. För andra är det en livsstil. En del gillar vissa delar och vill till exempel endast bli dominerade, andra är allätare och testar gärna olika roller.

Att hålla överenskommelser och att leken är frivillig är viktigt när man utövar BDSM.

Bondage

Bondage innebär att begränsa någons rörelsefrihet, fysiskt eller mentalt. Här används hjälpmedel som till exempel rep, handbojor och/eller tvångströjor eller så kan man med hjälp av kommandon få någon att vara stilla. Man kan även kontrollera någons sinnesintryck med ögonbindel och öronproppar. Bondage kan också handla om att uttrycka underordning och lydnad. Att få makt över en annan persons frihet uppfattas av många som den yttersta formen av kontroll.

Disciplin

Disciplin handlar om styrning, kontroll, utdelande av belöning och bestraffning för olika beteenden. Tonvikten kan ligga på antingen den fysiska eller psykiska sidan – eller vara en blandning av båda. Disciplin kan, precis som underkastelse och dominans, tilltala känslan av att vara styrd eller att styra. Det kan innebära att släppa sitt ansvar och visa fullständig tillit, eller att få ha ansvar och kontroll över en annan människa.

Submission

Submission är engelska och betyder undergivenhet.

Att vara undergiven innebär en önskan att underordna sig någon annans vilja eller kontroll och utövas därför ofta tillsammans med en eller flera dominanta personer.

Undergivenhet kan handla om att vara underställd någon annan fysiskt eller psykiskt. En del vill bara utöva den ena formen medan andra söker båda delarna.

Undergivenhet kan markeras genom särskilda beteenden eller tilltal som parterna kommit överens om.

För en del är undergivenheten en livsstil som kan genomsyra ett förhållande, för andra något som man bara vill utöva vid överenskomna tillfällen.

En del undergivna beskriver att de får en känsla av frihet när andra utövar kontroll över dem, de slipper fatta beslut och ta ansvar själva. Andra beskriver att deras känslor av kärlek eller attraktion ofta går hand i hand med en vilja att behaga den man har känslor för.

Sadomasochism

Sadomasochism är ett annat ord för att tända på och njuta av att ge eller ta emot smärta i sexuella sammanhang. Sadism är att ge och masochism att ta emot.

Det händer att sadomasochism fortfarande används som synonym till BDSM. Idag används ordet oftast för att beskriva ett ömsesidigt utbyte av smärta.

Att njuta av att ge och ta emot smärta kan handla om olika typer av fysiska sensationer, en del personer tycker att smärta förstärker njutningen och upphetsningen. Det rör sig om allt från att tycka om att bitas till att njuta av att bli piskad. Kroppen reagerar på smärta genom att bilda endorfiner och somliga är ute efter endorfinkicken, snarare än smärtan i sig. Det finns lika många anledningar till varför man kan njuta av att ge eller ta emot smärta som det finns utövare av sadomasochism.

(texten hämtad från RFSU)