Länkar - Avhandlingar etc

Här vill vi länka till olika avhandlingar, universitetsuppgaver, diplomuppgaver och doktorsavhandlingar om BDSM.

 

Örebro Universitet:

Om jag får bestämma så bestämmer jag att inte bestämma: En kvalitativ studie om varför vissa kvinnor väljer att vara sexuellt undergivna.

Åbo Akademi:

Many Faces of Sadomasochistic Sex

Mälardalens högskola
Sextortyr eller frigörelse: Konstruktioner av sadomasochism i svenska dagstidningar 2007-2011     

Sen vet vi om andra, men som vi tyvärr inte längre har länk till. Dock bör de gå att få fatt i, om man kontaktar studieplatsen:

Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Psychologi:  

Ist das Persönlichkeitskonstrukt "Experience Seeking" bei Sadomasochisten stärker ausgeprägt als bei Nicht-Sadomasochisten? Eine Betrachtung des Experience Seeking und anderer psychologischer Faktoren bei inklinierenden Sadomasochisten.

Uppsala Universitet: 

Om det personliga är politiskt, är sexuella praktiker offentliga? BDSM-utövare och det sexuella medborgarskapet